FindVideo

Site header
RSS feed

Dear visitors!

As we can see, Depfile is not working, we hope that they will solve all problems soon.
We will inform you if get any news.

Kindly yours,
FindVideo team.

The Lava Field season 1

   
The Lava Field season 1 poster
4 episodes (1025 views)

Air weekdate: Cast:Maria Ellingsen, Heida Reed, Björn Hlynur Haraldsson, Svandís Dóra Einarsdóttir, Sólveig Arnarsdóttir, Sigurður Skúlason, Atli Rafn Sigurðsson, Magnús Ragnarsson, Unnur Birna Jónsdóttir, Tinna Gunnlaugsdóttir, Salome R. Gunnarsdottir, Sveinn Geirsson, Jón Páll Eyjólfsson, Joi Johannsson Genre:Adventure, Drama, Mini-Series Channel:RÚV Status:Ended

8 (2 votes)

The Lava Field season 1 episodes list:

Episode #1: Part 1 (air date: 2014-10-18)

Ein kjend forretningsmann blir funnen død i sommarhuset sitt. Kriminalbetjent Helgi Marvin Runarsson blir send for å undersøke. Ved første augekast ser det ut som sjølvmord, men saka blir fort meir komplisert og mystisk.

FileAl
360p (mp4 370.3 MB)
Episode #2: Part 2 (air date: 2014-10-25)

Saka har fått status som mordsak. Samstundes er seks år gamle Vera og far hennar sakna. Helgi må finne dei og undersøke om det er ein samanheng mellom sakene.

FileAl
360p (mp4 381.6 MB)
Episode #3: Part 3 (air date: 2014-11-01)

Lista over mistenkte veks. Helgi blir sett på eit nytt spor når familien til den døde forretningsmannen blir trua. Eit nøkkelvitne blir myrda, og eit anna vitne er redd for å fortelje sanninga.

FileAl
360p (mp4 368.7 MB)
Episode #4: Part 4 (air date: 2014-11-08)

Helgi oppdagar at ein motorsykkelklubb har drive ulovlege forretningar saman med den døde forretningsmannen. Når saka er i ferd med å bli løyst, får Helgi eit trugsmål som endrar alt. Alt står på spel for han, og han må gjere det som er naudsynt, uansett kva følgjer det får

FileAl
360p (mp4 396.7 MB)
   

Sign In

Sign in using your registered account:
Don't have an account? Sign Up

Sign Up

Please fill the form bellow:
Already have an account? Sign In